Обяви и съобщения

назад

Обява относно 34 вакантни войнишки длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

246