Обяви и съобщения

назад

Обява относно вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции (СКСО) за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

31