Обяви и съобщения

назад

Обява относно вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс във в.ф.28860 – Горна Малина

195