Обяви и съобщения

назад

Обява относно събиране на оферти за избор на изпълнител за сключване на договор за директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Възлагане изработка на концесионни анализи на проекти за концесии...

135

ОБЯВА

 

Община Пазарджик обявява събиране на оферти за избор на изпълнител за сключване на договор за директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Възлагане изработка на концесионни анализи на проекти за концесии, включени в общинския План за действие на Община Пазарджик 2021г.-2027г.”. Представените оферти, следва да бъдат съобразени с техническата спецификация на Възложителя.