Обяви и съобщения

назад

Обява относно Пети национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев” 2021

134

ОБЯВЯВА

 

Пети национален конкурс за млади поети

 „Димитър Бояджиев” 2021 г.

 

Право за участие в националния конкурс имат автори до 30-годишна възраст.

Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път /secretary@pazardjik.bg/ или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, Дирекция „Образование и култура”.

Краен срок за получаване на творбите – 17 септември.

Телефони за справка: 034/402 273; 0886002102

Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията.

Наградите са:

  • издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и

грамота;

  • издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в

конкурса и отличени от комисията.