Обяви и съобщения

назад

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, гр. ПАЗАРДЖИК УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018г.

688

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Гр. ПАЗАРДЖИК

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.(4) ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА  СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА. ПРОМЕНИ ПО РЕГИСТРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 15.08.2017 Г. ПРИ ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАДЕНИ ОТ ЗАИНТЕРТЕСОВАНИТЕ ЛИЦА.

РЕГИСТРИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В КМЕТСТВАТА, КАКТО И В ОСЗ ПАЗАРДЖИК.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГР. ПАЗАРДЖИК