Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Махмуд Ийд Алилеуй, Мохамад Хамуд Хусейн, Ахмад Мустафа Абузер, Мохамад Халед Ахмад, Султан Абдула Хрес, Хашем Ахмад Алджалуд, Моътасам Ибрахим Суидан...

102

Уведомление до Махмуд Ийд Алилеуй, Мохамад Хамуд Хусейн, Ахмад Мустафа Абузер, Мохамад Халед Ахмад, Султан Абдула Хрес, Хашем Ахмад Алджалуд, Моътасам Ибрахим Суидан, Фауаз Касем Абака, Ибрахим Хамади Ботман и Шехаб Фауаз Хамад за заличаване на адресни регистрации

 

Публикувано на: 15 септември 2022 г.
Валидно до:         06 октомври 2022 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Махмуд Ийд Алилеуй, Мохамад Хамуд Хусейн, Ахмад Мустафа Абузер, Мохамад Халед Ахмад, Султан Абдула Хрес, Хашем Ахмад Алджалуд, Моътасам Ибрахим Суидан, Фауаз Касем Абака, Ибрахим Хамади Ботман и Шехаб Фауаз Хамад, че във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед 1746/31.08.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в  с. Гелеменово, общ. Пазарджик на ул. „Двадесета“ №8А.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №1746/31.08.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.