Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Фауаз Мустафа Мохамад, Лайла Мохамад Хабаш, Миран Фауаз Мохамад, Зана Исмайл Шарид, Амал Касем Алмахмуд, Ахмад Касем Алмахмуд, Мохамад Тайсир Мардебсауй...

95

Уведомление до Фауаз Мустафа Мохамад, Лайла Мохамад Хабаш, Миран Фауаз Мохамад, Зана Исмайл Шарид, Амал Касем Алмахмуд, Ахмад Касем Алмахмуд, Мохамад Тайсир Мардебсауй, Мохамад Талал Алахмад, Далил Джасем  Хусейн и Насер Хусейн Асайр за заличаване на адресни регистрации

 

Публикувано на: 15 септември 2022 г.
Валидно до:         06 октомври 2022 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Фауаз Мустафа Мохамад, Лайла Мохамад Хабаш, Миран Фауаз Мохамад, Зана Исмайл Шарид, Амал Касем Алмахмуд, Ахмад Касем Алмахмуд, Мохамад Тайсир Мардебсауй, Мохамад Талал Алахмад, Далил Джасем Хусейн и Насер Хусейн Асайр, че във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №1789/08.09.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в град Пазарджик на ул. „Връх Братия“ №40.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №1789/08.09.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.