Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Анна Альошова Грошова

60

Уведомление до Анна Альошова Грошова за заличаване на адресна  регистрация

 

Публикувано на:  25 май 2023 г.
Валидно до:          14 юни 2023 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Анна Альошова Грошова, че във връзка с чл.99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №805/18.04.2023 г.  на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик на ул. „Болнична“ №53, ет. 3, ап. 12.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №805/18.04.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.