Обяви и съобщения

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОКТНА ИДЕЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

487

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОКТНА ИДЕЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации и институции на обществено обсъждане на 17 май 2019 г. (петък) от 14:00 ч. в Кметската зала в сградата на Община Пазарджик на проектна идея „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“.

Проектната идея е на етап предпроектно проучване. Инструмент за финансиране е Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Заложената индикативната стойност на проектната идея е 1 549 352,68 лв. с ДДС.