Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и териториално устройство" съобщава на заинтересованите лица, че е изработен предварителен проект на Общият устройствен план и доклада за Екологична оценка към него.

193

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и териториално устройство" съобщава на заинтересованите лица, че е изработен предварителен проект на Общият устройствен план и доклада за Екологична оценка към него.

            ОУП и оценката към него са на разположение в сградата на Община Пазарджик, с адрес:  гр. Пазарджик,  бул. ”България” №2, ет.5, ст.509 всеки работен ден от 15.30 до 17.00 часа.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 09.11.2018г.

На основание чл.127(1) от ЗУТ, проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане. То ще се проведе на 13.11.2018г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик , ет. 2 , зала „Архитектурен съвет ” .