Обяви и съобщения

назад

ОБЯВА Относно вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице завършило граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

210