Обяви и съобщения

назад

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ “НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”

493

О Б Я В А

 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ

 “НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”

 

Във връзка с провеждането на литературни дни “Никола Фурнаджиев” 29 – 31 май 2023 г. и връчването на Националната награда за поезия “Никола Фурнаджиев” Община Пазарджик обявява конкурс между творците на словото от Пазарджишка област в следните раздели:

- За  поезия - три награди;

- За белетристика / разказ, новела, повест, есе/ - една награда;

       - За публицистика - една награда.

Съпътстващото събитие е конкурс за средношколска поезия, в който са предвидени три награди.

Право на участие в конкурса имат творци и средношколци от Пазарджишка област. Те трябва да представят за участие по една своя творба в 3 екземпляра в срок до 15 май в Библиотека “Н. Фурнаджиев”.