Обяви и съобщения

назад

Информация за одобрените кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

71

ИНФОРМАЦИЯ

 

за одобрените кандидати

за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01  (позиция ”ПЕДАГОГ” и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ”)

 

вх. № заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Подадени документи

Одобрени

44-2100

 

 

30.07.2020

 

педагог

 

отговарят на изискуемите в поканата

 

не

44-2099

 

 

30.07.2020

 

медиатор/помощник - възпитател

 

отговарят на изискуемите в поканата

 

да

44-2095

 

 

30.07.2020

 

педагог

 

отговарят на изискуемите в поканата

 

да

44-2096

 

 

30.07.2020

 

медиатор/ помощник - възпитател

 

отговарят на изискуемите в поканата

 

не