Обяви и съобщения

назад

Информация от II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ с допуснатите кандидати за предоставяне на услугите по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ

1409

ИНФОРМАЦИЯ

от IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

 

с допуснатите кандидати за предоставяне на услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01 (позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ)

 

  1. ПАУЛА ЯНЧОВА ДРЯНОВА –  60 т.
  2. ДИМО ИВАНОВ ЦИПОРКОВ -  51 т.