Обяви и съобщения

назад

ИНФОРМАЦИЯ от II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ, проведено на 28.02.2024 г. (сряда) с допуснатите кандидати за позициите „консултант - акушерка” и „консултант – гинеколог” по Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик”

732

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ИНФОРМАЦИЯ

от IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ, проведено на 28.02.2024 г. (сряда)

с допуснатите кандидати за позициите консултант - акушеркаи консултант – гинекологза услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве"

по Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик” – договор №BG05SFPR002-2.003-0161-C01

рег. индекс на

заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Постигнат резултат

44-815

21.02.2024

консултант - акушерка

60 т.

(при максимални – 60 т.)

44-816

21.02.2024

консултант - гинеколог

60 т.

(при максимални – 60 т.)

 

С класираните кандидати предстои да се сключат граждански договори за периода от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.