Обяви и съобщения

назад

График за анкетиране на плзватели и собственици на територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КККР на с. Дебръщица

36