Новини

назад

Заповед №ТУ-146/02.08.2023 г. на Областен управител на област Пазарджик за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

642

Заповед №ТУ-146/02.08.2023 г. на Областен управител на област Пазарджик за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Съдържание:
1. Заповед №ТУ-146/02.08.2023 г.
2. Задание за проектиране
3. План за трасето 220 kV
4. Списък на засегнати от трасето имоти