Новини

назад

Заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: "Преносен газопровод до Пнанагюрище и Пирдоп"

1920