Новини

назад

Във връзка с борбата за ограничаване на разпространението на COVID–19, считано от понеделник - 07.12.2020 г. временно се актуализират автобусните междуградски разписания

5547

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Пазарджик уведомява всички заинтересовани лица, че във  връзка с обявеното извънредно положение, преустановяване на учебни занятия, на определен вид дейности и нарастваща опасност от разпространение на COVID–19, в борбата за ограничаване на разпространението на заразата, довела до въвеждане на извънредно положение в цялата страна и поради силно намаления пътникопоток, считано от понеделник - 07.12.2020 г. временно се актуализират превозите на пътници по следните междуселищни автобусни линии, с часове на отпътуване, както следва:


 

Автобусна линия № 27 – гр. Пазарджик – с. Паталеница 

Маршрут:  Автогара Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – разклон  Капитан Димитриево – Кариерата – с. Дебращица – Стрелбището – с. Црънча – с. Паталеница  – Баткун /Санаториума/  

 

 В делнични дни:   

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 10:55, 13:30,  15:50, 17:00, 17:55,

  Тръгва от  с. Паталеница: 6:30, 8:10, 11:50, 14:30, 16:50,

       

 В празнични и почивни дни:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:10, 15:05, 17:55

 Тръгва от  с. Паталеница: 6:30; 8:10; 16:50

 

Автобусна линия гр. Пазарджик с. Семчиново

Маршрут: Автогара Пазарджик – разклон с. Мокрище – с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 7:05, 9:15,  11:15, 13:25,  17:45, 19:40

Тръгва от с. Семчиново:   6:10, 7:50, 10:05,  12:20, 14:20,  18:40

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара Пазарджик: 9:15, 13:25,17:45

Тръгва от с. Семчиново:              10:05, 14:20,  18:40

 

Автобусна линия гр. Пазарджик гр. Пещера

  Маршрут: Автогара Пазарджик – с. Главиница – разклон с. Капитан Димитриево – с. Капитан Димитриево – с. Радилово –  гр. Пещера и обратно.

 

 Всички  дни по празничен график:

 Тръгва от Автогара Пазарджик: 8:15, 11:15, 14:15, 17:15

Тръгва от гр. Пещера: 9:45, 12:45, 15:45, 18:45

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мокрище - с. Ляхово- с. Братаница

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20;  16.30; 17.30; 18.45

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50;  17.00; 18.00;

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35

Тръгва от с. Братаница:            8.15; 11.30; 14.30

 

№ 21 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мало Конаре

  Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” - разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15; 19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00 (през с. Добровница); 12.30; 15.00 ч.

 

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:   19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

 

№ 20 - Автобусна линия гр. Пазарджик  - с. Сбор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Сарая - с. Гелеменово - с.Априлци-с.Сбор

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00; 13.40; 16.00; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 7.50; 14.30; 16.50 ч.

 

В празнични дни:

Не се изпълнява

 

№ 24 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

 

№ 23А Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново - с. Хаджиево – с. Говедаре

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 18:50ч.

 

№ 23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05;  9.40;  13.35;16.55;  

Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 7.50;  10.40; 14.20; 18.00

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00

 

№ 34 - Автобусна линия - с. Овчеполци - гр. Пазарджик

Маршрут: с. Овчеполци - с. Черногорово – с. Крали Марко - с. Ивайло - Автогара гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

 

В празнични и почивни дни - не пътува

 

№ 34А - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Овчеполци - с. Цар Асен – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Росен - с. Цар Асен - с. Овчеполци* - с. Черногорово - с. Крали Марко - с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

 

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.* (*преминава през с. Овчеполци)

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

 

В празнични и почивни :-не пътува

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

 

           Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост р. „Марица” - с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло – гр. Пазарджик

 

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло - бул. “Г. Бенковски” - ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  - мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” - Автогара гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

 

             Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен - с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч

 

№ 19 - Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

 

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00;  18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч

 

 

 

 

№ 21А - Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Добровница - с. Пищигово/ – с. Мало Конаре

 

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  17.40; 19.40 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 10.00 ч. (не пътува през с. Пищигово); 11.50 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  - с. Тополи дол

 

               Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница - с. Пищигово - с. Черногорово - с. Тополи дол

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.10 ч.

Тръгва от с. Тополи дол: 6.45; 15.00 ч.

 

 

№ 29 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово

 

              Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с. Лесичово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово – с. Церово

 

               Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с.Лесичово- с. Церово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово

 

           Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово - с. Лесичово

 

             Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово- с. Лесичово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч

 

Автобусна линия - гр. Пазарджик - с. Церово

 

            Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково - с. Бошуля - с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица – с. Церово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.* /през с. Юнаците и с. Величково/

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Динката

 

          Маршрут: Автогара гр. Пазарджик -  с. Юнаците - с. Величково- с. Памидово- с. Динката

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково- с. Бошуля - гр. Ветрен

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 15.30 ч.

 

№ 28 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Виноградец

 Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково - с. Бошуля - с. Карабунар - Винарна с.Виноградец - училище с. Виноградец - с. Виноградец

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.*/през с. Юнаците и с. Величково/;

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

 

В празнични и почивни дни - не пътува

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Калугерово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Памидово - с. Динката - с. Щърково - с. Динката - с. Калугерово

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

 

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица - с. Церово

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река  “Марица”- Болница - ул. “Стефан Караджа” –АМ Тракия - гр. Пловдив

 

Всички  дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  8.00; 10.00; 14.00; 16.00; 18.00;

Тръгване от гр. Пловдив:   9.00; 11.00; 15.00; 17.00; 19.00;

 

 

№ 23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05;  9.40;   13.35;16.55

Тръгва от с. Говедаре: 6.20;  7.50;  10.40;   14.20; 18.00

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК