Новини

назад

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 13 ОТ 26.08.2016 ГОД. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

2719


Файлове:

Пчели.pdf Пчели.pdf