Новини

назад

Уедомително писмо относно приключване на учебната година и преустановяване продажбата на билети по сезонните разписания считано от 01.07.2020год. до 14.09.2020г.

1712