Новини

назад

СПРАВКА за постъпили предложения и становища, при проведена обществена консултация на Проекта на наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик (Наредбата)

632

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения

и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проекта на наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик (Наредбата)

 

На 19.11.2021 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В указания срок, до 20.12.2021 г., не постъпиха предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, нито на имейл адреса: secretary@pazardjik.bg.

На общественото обсъждане на Проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, обявено за  21.12.2021 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Общината, не бяха направени предложения от граждани и заинтересовани лица.