Новини

назад

Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

844

 

СПРАВКА

по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

За отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик  

 

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

Бележки и предложения

Приети/

неприети

Мотиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В срока, оповестен до заинтересованите лица със съобщение от 07.04.2020 г. на интернет страницата на Община Пазарджик и Общински съвет – Пазарджик, няма данни за постъпили предложения и становища относно Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ,

Кмет на Община Пазарджик