Новини

назад

Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

560

СПРАВКА

по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

За отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ приета от Общински съвет – Пазарджик с решение № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изменена и допълнена с: решение № 93 от 20 май 2003 г.; решение № 50 от 28.03.2003 г., взето с Протокол № 4; решение № 214 от 26.09.2003 г., взето с Протокол № 10; решение № 30 от 31. март 2004 г., взето с Протокол № 4; решение № 30 от 31. март 2004 г., взето с Протокол № 4; решение № 119 от 29 юли 2004 г. с Протокол № 4; решение № 137 0т 16.09.2004 г., взето с Протокол № 10; решение № 24 от 24 февруари 2005 г., взето с протокол № 3; решение № 56 от 31 март 2005 г., взето с протокол № 5; решение № 186 от 27 октомври 2005 г., взето с протокол № 12; решение № 187 от 27 октомври 2005 г., взето с протокол № 12; решение № 2 от 27 януари 2006 г., взето с протокол № 1; решение № 10 от 27 януари 2006 г., взето с протокол № 1; решение № 108 от 29 юни 2006 г., взето с протокол № 8; решение № 192 от 26 октомври 2006 г., взето с протокол № 11; решение № 217 от 30 ноември 2006 г., взето с протокол № 12; решение № 6 от 25 януари 2007 г., взето с протокол № 1;  решение №39 от 29.03.2007 г., взето с Протокол №1; решение № 18/28.02.2008 г., взето с Протокол №4; решение №29/03.04.2008 г., взето с Протокол №7; решение № 100 от 27 май 2008 г., взето с Протокол № 11; решение № 124 от 26 юни 2008 г., взето с Протокол № 13; решение № 138 от 31 юли 2008 г., взето с Протокол № 14; решение № 189 от 30.10.2008 г., взето с Протокол № 18; решение № 191/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18; решение № 13 от 29.01.2009 г., взето с Протокол № 2; решение №127 от 30.07.2009 г., взето с Протокол №12; решение №180 от 01.10.2009 г., взето с Протокол №15; решение №219 от 26 ноември 2009 г., взето с Протокол №19; решение №6 от 04.02.2010 г., взето с Протокол №1; решение № 10 от 27 януари 2011 г., взето с Протокол №2; решение № 11 от 26.01.2012 г., взето с Протокол № 1; решение № 247 от 28.12.2012 г., взето с Протокол № 17; решение №77 от 25.04.2013 г., взето с Протокол №5; решение №203 от 31.10.2013 г., взето с Протокол №12; решение №221 от 25.11.2013 г., взето с Протокол №13; решение № 242 от 19.12.2013 г., взето с Протокол № 14; решение №225 от 27.11.2014 г., взето с Протокол №12; решение  №7 от 30.01.2017 г., взето с Протокол №1 и Решение №28 от 28.02.2019 г., взето с Протокол №2  

 

Организация/потребител

/вкл. начина на получаване на предложението/

Бележки и предложения

Приети/

неприети

Мотиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В срока, оповестен до заинтересованите лица със съобщение от 08.04.2020 г. на интернет страницата на Община Пазарджик и Общински съвет – Пазарджик, няма данни за постъпили предложения и становища относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ приета от Общински съвет – Пазарджик с решение № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изменена и допълнена с: решение № 93 от 20 май 2003 г.; решение № 50 от 28.03.2003 г., взето с Протокол № 4; решение № 214 от 26.09.2003 г., взето с Протокол № 10; решение № 30 от 31. март 2004 г., взето с Протокол № 4; решение № 30 от 31. март 2004 г., взето с Протокол № 4; решение № 119 от 29 юли 2004 г. с Протокол № 4; решение № 137 0т 16.09.2004 г., взето с Протокол № 10; решение № 24 от 24 февруари 2005 г., взето с протокол № 3; решение № 56 от 31 март 2005 г., взето с протокол № 5; решение № 186 от 27 октомври 2005 г., взето с протокол № 12; решение № 187 от 27 октомври 2005 г., взето с протокол № 12; решение № 2 от 27 януари 2006 г., взето с протокол № 1; решение № 10 от 27 януари 2006 г., взето с протокол № 1; решение № 108 от 29 юни 2006 г., взето с протокол № 8; решение № 192 от 26 октомври 2006 г., взето с протокол № 11; решение № 217 от 30 ноември 2006 г., взето с протокол № 12; решение № 6 от 25 януари 2007 г., взето с протокол № 1;  решение №39 от 29.03.2007 г., взето с Протокол №1; решение № 18/28.02.2008 г., взето с Протокол №4; решение №29/03.04.2008 г., взето с Протокол №7; решение № 100 от 27 май 2008 г., взето с Протокол № 11; решение № 124 от 26 юни 2008 г., взето с Протокол № 13; решение № 138 от 31 юли 2008 г., взето с Протокол № 14; решение № 189 от 30.10.2008 г., взето с Протокол № 18; решение № 191/30.10.2008 г., взето с Протокол № 18; решение № 13 от 29.01.2009 г., взето с Протокол № 2; решение №127 от 30.07.2009 г., взето с Протокол №12; решение №180 от 01.10.2009 г., взето с Протокол №15; решение №219 от 26 ноември 2009 г., взето с Протокол №19; решение №6 от 04.02.2010 г., взето с Протокол №1; решение № 10 от 27 януари 2011 г., взето с Протокол №2; решение № 11 от 26.01.2012 г., взето с Протокол № 1; решение № 247 от 28.12.2012 г., взето с Протокол № 17; решение №77 от 25.04.2013 г., взето с Протокол №5; решение №203 от 31.10.2013 г., взето с Протокол №12; решение №221 от 25.11.2013 г., взето с Протокол №13; решение № 242 от 19.12.2013 г., взето с Протокол № 14; решение №225 от 27.11.2014 г., взето с Протокол №12; решение  №7 от 30.01.2017 г., взето с Протокол №1 и Решение №28 от 28.02.2019 г., взето с Протокол №2 .

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ,

Кмет на Община Пазарджик