Новини

назад

Съобщение до членовете на СИК относно изплащането на възнагражденията

1073

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК, непредставили банкова сметка, ще се извършва на гише „Каса“ в Център за информация и услуги на гражданите в Община Пазарджик, от 9-ти декември /четвъртък/ до 15-ти декември /сряда/ включително, във времето от 9,00 до 17,00 часа.