Новини

назад

Работното време на салон за обслужване на клиенти на отдел „Местни Данъци и Такси“

5013

СЪОБЩЕНИЕ

Работното време на салон за обслужване на клиенти на отдел „Местни Данъци и Такси“

на бул.“България“№41 до 30.04.2018год. е от 08:30 до 18:30 часа