Новини

назад

Промяна на обслужващата банка и банковите сметки на Община Пазарджик.

3248

С настоящето Ви уведомяваме за настъпила промяна на обслужващата банка  и банковите сметки.

Считано от 01.04 2022 г. Община Пазарджик ще се обслужва със следните банкови сметки:

 

ОББ АД

гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

BIC код - UBBSBGSF

BG 51 UBBS 8002 31 16251410 – бюджетна сметка в лева
BG 81 UBBS 8002 33 00455810 – депозити и гаранции

BG 63 UBBS 8002 84 63757210 – общински данъчни и неданъчни приходи в лева