Новини

назад

Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик

2029

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           

Днес, 10.04.2019 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.

В срок до 13.05.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: secretary@pazardjik.bg.

            На 15.05.2019 г. от 17:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.

 

            Приложения: