Новини

назад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

452

СЪОБЩЕНИЕ

Днес,  20.04.2023 г., на интернет страниците на Община Пазаржик и Общински съвет – Пазарджик беше публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.

В срок до 22.05.2023 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. България 2 и на имейл адрес: [email protected].

 

На 23.05.2023 г. от 11:00 ч., на втори етаж в сградата на Общината, в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.