Новини

назад

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНОТО ЗАДЪРЖАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА(МПС) БЕЗ ЗНАНИЕТО НА ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ВОДАЧИ

946