Новини

назад

Представяне проект за „Модернизация и внедряване на интелигентно решение за управление на уличното осветление на град Пазарджик, чрез договор с гарантиран резултат“

364

На 20.09.2022 г. / вторник/ в 12,00 часа в Кметска зала на Община Пазарджик ще бъде представен проект за „Модернизация и внедряване на интелигентно решение за управление на уличното осветление на град Пазарджик, чрез договор с гарантиран резултат“, който включва:

1. проектиране;

2. доставка и инсталиране на Система за контрол и наблюдение на уличното осветление;

3. подмяна на съществуващи осветители със съвременни светодиодни осветители;

4. мониторинг на потреблението на електрическа енергия;

5. осъществяване на авторски надзор.