Новини

назад

Покана за участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2024 година, което ще се проведе на 29.01.2024 г.

1164

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2024 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2024 година, което ще се проведе на 29.01.2024 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Файлове:

Проект Решение относно: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2024 година Проект Решение относно: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2024 година
ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2024 г. ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2024 г.
ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2024 г. ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2024 г.
ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2024 ГОД. ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2024 ГОД.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА
Численост на персонала Численост на персонала
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА  И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2024 Г. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2024 Г.
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община  Пазарджик за 2024 г. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Пазарджик за 2024 г.
Справка за разпределение на субсидията за 2024 година по читалища Справка за разпределение на субсидията за 2024 година по читалища
Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г. по бюджета на общината за 2024 г. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г. по бюджета на общината за 2024 г.
ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2024 г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2024 г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Пазарджик Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Пазарджик
План-график за обслужване на просрочените задължения през 2024 година План-график за обслужване на просрочените задължения през 2024 година
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2024 г. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2024 г.
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕНА 29.01.2024 Г. ОТ 11 Ч. В „ПЛЕНАРНА ЗАЛА“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕНА 29.01.2024 Г. ОТ 11 Ч. В „ПЛЕНАРНА ЗАЛА“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК