Новини

назад

Покана за участие в публично обсъждане на проект за АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК (2021 – 2027 г.), ОТНОСНО ПРОГНОЗНИТЕ ДАННИ НА ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ ПОД № 7 И № 14 В ПЛАНА

1055

П О К А Н А

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 16.11.2022 г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК (2021 – 2027 г.), ОТНОСНО ПРОГНОЗНИТЕ ДАННИ НА ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ ПОД № 7 И № 14 В ПЛАНА.