Новини

назад

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НОВОСФОРМИРАНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР

2293


Файлове:

Pokana_rab_grupa.pdf Pokana_rab_grupa.pdf