Новини

назад

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

3403

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните основни параметри:

1. Валута на безлихвения заем  – български лева.

2. Максимален размер на безлихвения заем  – до  2 000 000 лв. /два милиона лева/.

3. Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;

4. Цел на заема – финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на община Пазарджик за 2018 година.

5. Срок на погасяване на заема - до 31.12.2019 година.

6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.

7. Начин на обезпечаване – без обезпечаване.

8. Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.04.2018г. /понеделник/ от 11,00ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик.

Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик, както и на сайта на Общински съвет гр.Пазарджик.


* Приложения: