Новини

назад

ПЛАЩАНЕ на дължими данъци и такси

1077

Начини за плащане на дължими данъци и такси

1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства.

2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик. Банкова сметка и кодове за вид плащане

3. На касите на Изипей /Easypay/ и Фаст Пей /FastPay/,  чрез системата за електронни разплащания  Ипей /ePay/.

          

4.  С пощенски запис