Новини

назад

Изготвяне на концесионни анализи при подготовка на проекти за концесии на Община Пазарджик, включени в Плана за действие за общинските концесии за периода 2021г.-2027г.

601

О Б Я В А

относно изготвяне на концесионни анализи при подготовка на проекти за концесии на Община Пазарджик, включени в Плана за действие за общинските концесии за периода 2021г.-2027г.

 

Община Пазарджик има разработен План за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г., приет с Решение № 239 от 22 декември 2020 г., Протокол № 15 на Общински съвет – Пазарджик и актуализиран с Решение № 148 от 28 юни 2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик.

В Плана за действие са включени 9 /девет/ проекти за концесии, за които следва да бъдат извършени подготвителни действия за откриване на концесионни процедури.

В зависимост от предмета и сложността на проектите за концесия при подготвителните действия се изготвят технически, финансово – икономически, правен и други анализи.

В тази връзка с настоящата обява каним заинтересоните от съвместна дейност при подготовка на бъдещите концесии на община Пазарджик лица, да представят чрез кратко резюме фирмата си, като дадат информация за екипа от експерти, с които разполагат, както и за реализирани концесионни и/или други проекти.

 

Информация за Плана за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г. може да се намери в сайта на Община Пазарджик, секция “Дейности”.

 

Лице за контакт: Ив. Вълкова - гл. експерт в община Пазарджик

Тел. за контакт:034/402-262, 034/402-266, 0899/162912.