COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ

назад

Относно запитвания работата на търговски обекти на територията на град Пазарджик и общината

2363

 

Във връзка с множеството запитвания относно работата на търговски обекти на територията на град Пазарджик и общината, още веднъж напомняме, че това е определено в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Всички търговски дейности, различни от увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях, продължават да функционират по досегашния си ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Това означава, че в тях трябва да се избягва струпването на хора и периодично да бъдат дезинфекцирани повърхностите и проветрявани помещенията.

Контролът на тези разпореждания се упражнява от съвместни екипи на Областна дирекция за безопасност на храните, Регионална здравна инспекция и МВР. Сигнали могат да се подават на тел. 112 и телефоните на ОДБХ и РЗИ.

Целия текст на заповедта може да видите тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf.

 

 

За контакти:

034 402 350

0885 28 28 75

Ива Забуртова