Новини

назад

НА 19.12.2021 Г. /НЕДЕЛЯ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В С. СИНИТОВО

881

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ

 

     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. СИНИТОВО, ЧЕ НА 19.12.2021 Г. /НЕДЕЛЯ/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

 

     МОТИВИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА СА: ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СИНИТОВО, КАКТО И НЕЙНОТО ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ, ЗАСЯГАТ ПРЯКО ИНТЕРЕСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА; ЩЕ СЕ ЗАСЕГНЕ СЕРИОЗНО ПОМИНЪКЪТ НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО СИНИТОВО, КОЕТО СЕЛО Е С ТРАДИЦИОННО ЗЕЛЕНЧУКО- И ЖИВОТНОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО; ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ. РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ ДВА ВИДА ПРОИЗВОДСТВА В БЛИЗОСТ ДО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, ЩЕ НАРУШИ ЗДРАВОСЛОВНАТА ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ Е МОТИВ ОСОБЕНО ЗА ПО-МЛАДОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ПОТЪРСИ ТАКАВА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО, А ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА БИ ДОВЕЛО ДО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА С. СИНИТОВО.

     ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ НА 19.12.2021 Г. /НЕДЕЛЯ/ ОТ 7,00 Ч. ДО 20,00 Ч. В СЕКЦИИ № 185 И № 186 С . СИНИТОВО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ.

     ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯТ ОТБЕЛЯЗВА В ХАРТИЕНАТА БЮЛЕТИНА  В КВАДРАТЧЕТО С ИЗБРАНИЯ ОТ НЕГО ОТГОВОР "ДА" ИЛИ "НЕ", ПОСТАВЯ БЮЛЕТИНАТА В ПЛИКА, ИЗЛИЗА ОТ КАБИНАТА И ГО ПУСКА В ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ. ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ СЕ ПРОИЗВЕЖДА С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЪПРОС, ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ.

 

 

                                                   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК