Новини

назад

ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК УЧАСТВАЛИ В ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

384

График за изплащане възнагражденията на членовете на СИК участвали в Парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

 

График за изплащане

възнагражденията на членовете на СИК участвали в Парламентарни избори

на 11 юли 2021 г.

 

4 август 2021

Секция № 1 до №  33

Секция  № 151 до  № 168

 

5 август 2021

Секция № 34 до № 62

Секция № 169 до № 185

 

6 август 2021

Секция № 63 до № 101

Секция № 186 до № 206

 

Възнагражденията ще се изплащат

от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.00 ч.

в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик