Новини

назад

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 Г.

7725


Файлове:

god_prog_imoti_2019.pdf god_prog_imoti_2019.pdf