Новини

назад

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 Г.

1942


Файлове:

god-prog-imoti-2018-end.pdf god-prog-imoti-2018-end.pdf