Новини

назад

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2019 Г.

2279