Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2021 година

      

      Населено място

Постоянен адрес

общо

Настоящ адрес

общо

Постоянен и наст.адрес

в същото НМ

 ГР.ПАЗАРДЖИК

83 963

75 320

71 350

 С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3 320

3 236

3 065

 С.АПРИЛЦИ

465

499

424

 С.БРАТАНИЦА

2 246

2 166

2 037

 С.ВЕЛИЧКОВО

858

840

728

 С.ГЕЛЕМЕНОВО

668

710

585

 С.ГЛАВИНИЦА

2 409

2 261

2 059

 С.ГОВЕДАРЕ

1 435

1 425

1 297

 С.ДЕБРЪЩИЦА

786

826

657

 С.ДОБРОВНИЦА

1 429

1 528

1 304

 С.ДРАГОР

1 467

1 408

1 341

 С.ЗВЪНИЧЕВО

1 865

1 728

1 611

 С.ИВАЙЛО

3 146

2 985

2 786

 С.КРАЛИ МАРКО

142

189

123

 С.ЛЯХОВО

390

408

344

 С.МАЛО КОНАРЕ

4 034

3 925

3 703

 С.МИРЯНЦИ

531

624

486

 С.МОКРИЩЕ

1 935

1 855

1 721

 С.ОВЧЕПОЛЦИ

873

1 014

752

 С.ОГНЯНОВО

2 499

2 407

2 238

 С.ПАТАЛЕНИЦА

1 088

1 070

922

 С.ПИЩИГОВО

936

940

838

 С.РОСЕН

470

535

408

 С.САРАЯ

1 393

1 424

1 256

 С.СБОР

177

201

145

 С.СИНИТОВО

1 911

1 771

1 693

 С.ТОПОЛИ ДОЛ

179

190

145

 С.ХАДЖИЕВО

1 063

1 104

981

 С.ЦАР АСЕН

231

247

191

 С.ЦРЪНЧА

971

996

848

 С.ЧЕРНОГОРОВО

2 014

1 953

1 847

 С.ЮНАЦИТЕ

1 517

1 490

1 392

 Всичко за общината

126 411

117 275

109 277