Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.12.2023 година

       

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес   общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

                        

      

       

 

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      82423

      73990

      70010

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3350

       3286

       3101

С.АПРИЛЦИ               

        475

        494

        418

С.БРАТАНИЦА             

       2233

       2146

       2011

С.ВЕЛИЧКОВО             

        820

        821

        690

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        661

        703

        575

С.ГЛАВИНИЦА             

       2340

       2214

       1998

С.ГОВЕДАРЕ              

       1426

       1422

       1288

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        776

        834

        637

С.ДОБРОВНИЦА            

       1537

       1611

       1396

С.ДРАГОР                

       1500

       1434

       1357

С.ЗВЪНИЧЕВО             

       1822

       1726

       1582

С.ИВАЙЛО                

       3158

       3013

       2789

С.КРАЛИ МАРКО           

        141

        189

        126

С.ЛЯХОВО                

        383

        418

        340

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3989

       3863

       3643

С.МИРЯНЦИ               

        517

        593

        463

С.МОКРИЩЕ               

       1889

       1813

       1670

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        841

        942

        721

С.ОГНЯНОВО              

       2441

       2352

       2181

С.ПАТАЛЕНИЦА            

       1053

       1049

        875

С.ПИЩИГОВО              

        906

        902

        813

С.РОСЕН                 

        443

        493

        371

С.САРАЯ                 

       1403

       1440

       1277

С.СБОР                  

        156

        171

        122

С.СИНИТОВО              

       1882

       1750

       1663

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        151

        174

        118

С.ХАДЖИЕВО              

       1060

       1102

        961

С.ЦАР АСЕН              

        213

        229

        168

С.ЦРЪНЧА                

        944

       1004

        816

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1971

       1911

       1801

С.ЮНАЦИТЕ               

       1517

       1519

       1385

 

 

 

 

Всичко за общината      

     124421

     115608

     107366