Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.12.2018 година

 

Населено място

Постоянен адрес общо

  Настоящ     адрес общо

Постоянен  и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

85177

76576

73089

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

3299

3219

3068

С.АПРИЛЦИ               

456

496

422

С.БРАТАНИЦА             

2258

2159

2062

С.ВЕЛИЧКОВО             

892

875

762

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

688

729

609

С.ГЛАВИНИЦА             

2436

2335

2124

С.ГОВЕДАРЕ              

1457

1455

1341

С.ДЕБРЪЩИЦА             

820

876

714

С.ДОБРОВНИЦА            

1334

1335

1212

С.ДРАГОР                

1479

1430

1368

С.ЗВЪНИЧЕВО             

1909

1790

1677

С.ИВАЙЛО                

3169

3017

2825

С.КРАЛИ МАРКО           

138

187

124

С.ЛЯХОВО                 

400

428

362

С.МАЛО КОНАРЕ           

4108

4037

3808

С.МИРЯНЦИ               

533

604

487

С.МОКРИЩЕ               

1951

1879

1751

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

883

1015

767

С.ОГНЯНОВО              

2546

2474

2299

С.ПАТАЛЕНИЦА             

1135

1099

970

С.ПИЩИГОВО              

955

972

875

С.РОСЕН                 

501

577

442

С.САРАЯ                 

1390

1426

1257

С.СБОР                  

190

218

157

С.СИНИТОВО              

1939

1830

1749

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

197

209

165

С.ХАДЖИЕВО              

1093

1111

1014

С.ЦАР АСЕН              

248

283

209

С.ЦРЪНЧА                

1024

1033

908

С.ЧЕРНОГОРОВО           

2087

2015

1922

С.ЮНАЦИТЕ               

1528

1475

1407

Всичко за общината      

128220

11964

111946