Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2018 година

 

Населено място

Постоянен адрес общо

  Настоящ     адрес общо

Постоянен  и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

85379

76450

73028

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

3286

3211

3056

С.АПРИЛЦИ               

457

491

417

С.БРАТАНИЦА             

2253

2176

2067

С.ВЕЛИЧКОВО             

897

877

763

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

691

730

612

С.ГЛАВИНИЦА             

2454

2333

2126

С.ГОВЕДАРЕ              

1461

1469

1350

С.ДЕБРЪЩИЦА             

821

885

721

С.ДОБРОВНИЦА            

1325

1322

1201

С.ДРАГОР                

1466

1421

1355

С.ЗВЪНИЧЕВО             

1922

1796

1676

С.ИВАЙЛО                

3190

3018

2837

С.КРАЛИ МАРКО           

138

190

126

С.ЛЯХОВО                 

400

425

360

С.МАЛО КОНАРЕ           

4135

4081

3845

С.МИРЯНЦИ               

530

595

484

С.МОКРИЩЕ               

1941

1854

1736

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

897

1051

786

С.ОГНЯНОВО              

2542

2473

2299

С.ПАТАЛЕНИЦА             

1148

1115

981

С.ПИЩИГОВО              

957

974

879

С.РОСЕН                 

504

581

446

С.САРАЯ                 

1390

1432

1259

С.СБОР                  

199

225

166

С.СИНИТОВО              

1945

1829

1750

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

200

213

169

С.ХАДЖИЕВО              

1104

1116

1021

С.ЦАР АСЕН              

248

282

208

С.ЦРЪНЧА                

1040

1053

924

С.ЧЕРНОГОРОВО           

2091

2022

1926

С.ЮНАЦИТЕ               

1517

1457

1386

Всичко за общината      

128528

119147

111960