Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.09.2022 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      83108

    74950

      70918

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3339

       3265

       3091

С.АПРИЛЦИ               

        471

        497

        421

С.БРАТАНИЦА             

      2239

       2159

       2025

С.ВЕЛИЧКОВО             

        845

        843

        721

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        675

       718

        594

С.ГЛАВИНИЦА             

       2377

       2243

       2034

С.ГОВЕДАРЕ              

       1409

       1399

       1269

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        781

        818

       640

С.ДОБРОВНИЦА            

       1569

       1662

       1432

С.ДРАГОР                

      1483

       1417

       1343

С.ЗВЪНИЧЕВО             

      1850

       1726

       1598

С.ИВАЙЛО                

       3188

       3014

       2822

С.КРАЛИ МАРКО           

        145

        192

        129

С.ЛЯХОВО                

        389

        419

        346

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3977

       3856

       3644

С.МИРЯНЦИ               

        517

        592

        469

С.МОКРИЩЕ               

       1888

       1802

       1673

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        851

        977

        733

С.ОГНЯНОВО              

       2462

       2368

       2199

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1070

       1047

        885

С.ПИЩИГОВО              

        925

        911

        826

С.РОСЕН                 

        492

        540

        422

С.САРАЯ                 

       1405

       1440

       1275

С.СБОР                   

        161

        183

        129

С.СИНИТОВО              

       1898

       1768

       1688

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        165

        177

        133

С.ХАДЖИЕВО              

       1071

       1116

        980

С.ЦАР АСЕН               

        222

        229

        176

С.ЦРЪНЧА                

        965

        993

        836

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1971

       1913

       1803

С.ЮНАЦИТЕ               

       1511

       1480

       1380

Всичко за общината      

125419

116714

108634