Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2024 година

       

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес   общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

                        

      

       

 

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      82319

      73956

      69962

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3362

       3300

       3109

С.АПРИЛЦИ               

        474

        492

        418

С.БРАТАНИЦА             

       2236

       2145

       2011

С.ВЕЛИЧКОВО             

        816

        808

        682

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        663

        707

        577

С.ГЛАВИНИЦА             

       2331

       2199

       1982

С.ГОВЕДАРЕ              

       1425

       1421

       1285

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        769

        833

        634

С.ДОБРОВНИЦА            

       1522

       1608

       1385

С.ДРАГОР                

       1500

       1430

       1354

С.ЗВЪНИЧЕВО             

       1821

       1716

       1578

С.ИВАЙЛО                

       3146

       3001

       2778

С.КРАЛИ МАРКО           

        139

        189

        125

С.ЛЯХОВО                

        383

        414

        340

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3984

       3852

       3632

С.МИРЯНЦИ               

        522

        594

        468

С.МОКРИЩЕ               

       1887

       1815

       1670

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        836

        930

        712

С.ОГНЯНОВО              

       2448

       2349

       2183

С.ПАТАЛЕНИЦА            

       1042

       1039

        861

С.ПИЩИГОВО              

        902

        901

        809

С.РОСЕН                 

        441

        492

        371

С.САРАЯ                 

       1399

       1444

       1279

С.СБОР                  

        160

        174

        128

С.СИНИТОВО              

       1883

       1744

       1658

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        150

        173

        117

С.ХАДЖИЕВО              

       1060

       1098

        958

С.ЦАР АСЕН              

        213

        231

        170

С.ЦРЪНЧА                

        944

       1002

        813

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1971

       1908

       1797

С.ЮНАЦИТЕ               

       1519

       1521

       1386

 

 

 

 

Всичко за общината      

     124267

     115486

     107232