Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.12.2022 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      82997

    74741

      70713

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3337

      3265

       3087

С.АПРИЛЦИ               

        475

        501

        424

С.БРАТАНИЦА             

     2237

       2153

       2024

С.ВЕЛИЧКОВО             

        841

        838

        715

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        664

       703

        583

С.ГЛАВИНИЦА             

       2374

       2234

       2026

С.ГОВЕДАРЕ              

       1410

       1400

       1270

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        782

        822

       640

С.ДОБРОВНИЦА            

       1602

       1686

       1462

С.ДРАГОР                

      1484

       1420

       1345

С.ЗВЪНИЧЕВО             

      1835

       1718

       1585

С.ИВАЙЛО                

       3156

       2985

       2789

С.КРАЛИ МАРКО           

        145

        191

        129

С.ЛЯХОВО                

        387

        414

        342

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3978

       3853

       3639

С.МИРЯНЦИ               

        516

        587

        468

С.МОКРИЩЕ               

       1887

       1814

       1672

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        848

        959

        726

С.ОГНЯНОВО              

       2465

       2365

       2197

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1060

       1052

        886

С.ПИЩИГОВО              

        923

        917

        829

С.РОСЕН                 

        463

        511

        392

С.САРАЯ                 

       1414

       1445

       1282

С.СБОР                   

        160

        178

        128

С.СИНИТОВО              

       1895

       1762

       1682

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        163

        177

        131

С.ХАДЖИЕВО              

       1068

       1117

        978

С.ЦАР АСЕН               

        220

        227

        173

С.ЦРЪНЧА                

        957

        985

        828

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       2002

       1940

       1833

С.ЮНАЦИТЕ               

       1521

       1489

       1390

Всичко за общината      

125266

116449

108368