Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.09.2018 година

 

Населено място

Постоянен адрес общо

  Настоящ     адрес общо

Постоянен  и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

85296

76685

73191

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

3299

3216

3066

С.АПРИЛЦИ               

457

494

420

С.БРАТАНИЦА             

2245

2156

2054

С.ВЕЛИЧКОВО             

892

875

762

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

690

724

611

С.ГЛАВИНИЦА             

2438

2334

2126

С.ГОВЕДАРЕ              

1461

1461

1349

С.ДЕБРЪЩИЦА             

821

877

713

С.ДОБРОВНИЦА            

1331

1329

1206

С.ДРАГОР                

1472

1423

1360

С.ЗВЪНИЧЕВО             

1912

1795

1676

С.ИВАЙЛО                

3185

3032

2837

С.КРАЛИ МАРКО           

139

188

127

С.ЛЯХОВО                 

403

431

364

С.МАЛО КОНАРЕ           

4120

4052

3822

С.МИРЯНЦИ               

533

600

487

С.МОКРИЩЕ               

1953

1864

1749

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

890

1038

781

С.ОГНЯНОВО              

2546

2474

2298

С.ПАТАЛЕНИЦА             

1140

1108

978

С.ПИЩИГОВО              

953

972

872

С.РОСЕН                 

504

582

447

С.САРАЯ                 

1389

1427

1255

С.СБОР                  

191

221

159

С.СИНИТОВО              

1949

1837

1757

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

198

210

166

С.ХАДЖИЕВО              

1098

1113

1018

С.ЦАР АСЕН              

248

283

209

С.ЦРЪНЧА                

1026

1030

907

С.ЧЕРНОГОРОВО           

2087

2009

1920

С.ЮНАЦИТЕ               

1522

1472

1398

Всичко за общината      

128388

119312

112088