Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.09.2021 година

      

      Населено място

Постоянен адрес

общо

Настоящ адрес

общо

Постоянен и наст.адрес

в същото НМ

 ГР.ПАЗАРДЖИК

83590

75163

71203

 С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3341

3265

3089

 С.АПРИЛЦИ

469

501

425

 С.БРАТАНИЦА

22401

2156

2028

 С.ВЕЛИЧКОВО

858

847

732

 С.ГЕЛЕМЕНОВО

671

717

589

 С.ГЛАВИНИЦА

2402

2262

2054

 С.ГОВЕДАРЕ

1423

1418

1289

 С.ДЕБРЪЩИЦА

789

829

659

 С.ДОБРОВНИЦА

1487

1589

1362

 С.ДРАГОР

1469

1404

1336

 С.ЗВЪНИЧЕВО

1860

1724

1604

 С.ИВАЙЛО

3152

2993

2800

 С.КРАЛИ МАРКО

141

184

123

 С.ЛЯХОВО

389

409

343

 С.МАЛО КОНАРЕ

4020

3912

3690

 С.МИРЯНЦИ

533

621

483

 С.МОКРИЩЕ

1907

1829

1696

 С.ОВЧЕПОЛЦИ

862

1000

743

 С.ОГНЯНОВО

2457

2371

2192

 С.ПАТАЛЕНИЦА

1082

1068

910

 С.ПИЩИГОВО

930

928

833

 С.РОСЕН

467

519

403

 С.САРАЯ

1412

1439

1274

 С.СБОР

174

196

141

 С.СИНИТОВО

1910

1777

1692

 С.ТОПОЛИ ДОЛ

172

183

140

 С.ХАДЖИЕВО

1062

1114

978

 С.ЦАР АСЕН

223

243

183

 С.ЦРЪНЧА

965

991

838

 С.ЧЕРНОГОРОВО

1995

1938

1832

 С.ЮНАЦИТЕ

1520

1492

1394

 Всичко за общината

125 973

117 082

109 058