Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.06.2021 година

      

      Населено място

Постоянен адрес

общо

Настоящ адрес

общо

Постоянен и наст.адрес

в същото НМ

 ГР.ПАЗАРДЖИК

83 666

75 173

71 183

 С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3320

3238

3064

 С.АПРИЛЦИ

465

501

425

 С.БРАТАНИЦА

2240

2150

2028

 С.ВЕЛИЧКОВО

859

840

729

 С.ГЕЛЕМЕНОВО

667

711

584

 С.ГЛАВИНИЦА

2402

2261

2055

 С.ГОВЕДАРЕ

1427

1421

1292

 С.ДЕБРЪЩИЦА

785

825

655

 С.ДОБРОВНИЦА

1484

1582

1358

 С.ДРАГОР

1469

1405

1337

 С.ЗВЪНИЧЕВО

1855

1718

1598

 С.ИВАЙЛО

3148

2980

2788

 С.КРАЛИ МАРКО

141

187

122

 С.ЛЯХОВО

389

409

344

 С.МАЛО КОНАРЕ

4019

3911

3686

 С.МИРЯНЦИ

531

620

482

 С.МОКРИЩЕ

1922

1841

1710

 С.ОВЧЕПОЛЦИ

863

1001

741

 С.ОГНЯНОВО

2472

2380

2208

 С.ПАТАЛЕНИЦА

1082

1072

917

 С.ПИЩИГОВО

928

925

829

 С.РОСЕН

465

521

402

 С.САРАЯ

1401

1427

1261

 С.СБОР

174

197

142

 С.СИНИТОВО

1907

1769

1689

 С.ТОПОЛИ ДОЛ

176

187

143

 С.ХАДЖИЕВО

1063

1111

982

 С.ЦАР АСЕН

226

241

186

 С.ЦРЪНЧА

969

994

841

 С.ЧЕРНОГОРОВО

1999

1942

1836

 С.ЮНАЦИТЕ

1515

1490

1389

 Всичко за общината

126 029

117 030

109 006