Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2022 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      83125

      74818

      70808

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3324

       3250

       3074

С.АПРИЛЦИ               

        461

        489

        414

С.БРАТАНИЦА             

       2241

       2155

       2026

С.ВЕЛИЧКОВО             

        851

        842

        725

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        667

        715

        584

С.ГЛАВИНИЦА             

       2378

       2234

       2029

С.ГОВЕДАРЕ              

       1403

       1398

       1269

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        777

        807

        638

С.ДОБРОВНИЦА            

       1543

       1639

       1411

С.ДРАГОР                

       1477

       1413

       1340

С.ЗВЪНИЧЕВО             

       1845

       1711

       1586

С.ИВАЙЛО                

       3152

       2975

       2783

С.КРАЛИ МАРКО           

        141

        184

        123

С.ЛЯХОВО                

        388

        408

        341

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3986

       3867

       3653

С.МИРЯНЦИ               

        523

        604

        473

С.МОКРИЩЕ               

       1896

       1811

       1684

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        853

        986

        734

С.ОГНЯНОВО              

       2451

       2366

       2191

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1067

       1049

        888

С.ПИЩИГОВО              

        924

        921

        830

С.РОСЕН                 

        462

        509

        393

С.САРАЯ                 

       1411

       1442

       1277

С.СБОР                   

        163

        184

        131

С.СИНИТОВО              

       1892

       1760

       1677

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        163

        172

        131

С.ХАДЖИЕВО              

       1058

       1108

        972

С.ЦАР АСЕН               

        225

        241

        182

С.ЦРЪНЧА                

        964

        980

        832

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1988

       1913

       1813

С.ЮНАЦИТЕ               

       1519

       1491

       1391

Всичко за общината      

125318

116442

108403