Контакти - МДТ

назад

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

       
 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

       

Сектор "Контрол"

       
 

Началник сектор

034

402363

 

Инспектори

034

402362

 

Инспектори

034

402377

 

Инспектори

034 402360
 

Юрисконсулт

034

402311

       

Сектор "Обслужване"

       
 

Деловодство

034

402371

 

Счетоводство - O884388444

034

402368

 

Счетоводство

034 402361
 

Гише 1, 2 - Данъчни оценки

034

402370

 

Гише 3, 4 - Имотни декларации

034

402372

 

Гише 7, 8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

Гише 9, 10 - Каса данъци

034

402374

 

Гише 11, 12 - Каса

034

402375

 

Гише 13, 14 - Каса

034

402376

 

Гише автомобили

034

402364

 

Гише патенти

034

402378

 

Архив

034

402365

 

Главен специалист

034

402379