Контакти - МДТ

назад

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

       
 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

       

Сектор "Контрол"

       
 

Началник сектор

034

402363

 

Инспектори

034

402362

 

Инспектори

034

402377

 

Инспектори

034 402360
  Инспектори

034

 402338
  Инспектори

034

402348
  Инспектори

034

402379
 

Юрисконсулт  Христо Вълков

034

402311

       

Сектор "Обслужване"

       
 

Деловодство

034

402371

 

Счетоводство - O884388444

034

402368

 

Счетоводство

034 402361
 

Гише 1, 2 - Данъчни оценки

034

402370

 

Гише 3, 4 - Имотни декларации

034

402372

 

Гише 7, 8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

Гише 9, 10 - Каса данъци

034

402374

 

Гише 11, 12 - Каса

034

402375

 

Гише 13, 14 - Каса

034

402376

 

Гише автомобили

034

402364

 

Гише патенти

034

402378

 

Архив

034

402365