Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на дирекция” – 1 /една/ щатна бройка - дирекция “Канцелария на кмета и административно обслужване” към Община Пазарджик

765

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на дирекция”1 /една/ щатна бройка - дирекция “Канцелария на кмета и административно обслужване” към Община Пазарджик

 

Комисия в състав, назначена със Заповед № 2431/ 11.12.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю/ за заемане на длъжността „Директор на дирекция”1 /една/ щатна бройка – дирекция “Канцелария на кмета и административно обслужване” към Община Пазарджик.

 

На база на сборуваните точки, получени от теста и интервюто, Комисията извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

 

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

Ц.Г.К.  – рег.индекс и дата №44-3663/ 11.12.2023 г.

460

2

Р.И.К. – рег.индекс и дата №44-3645/ 08.12.2023 г.

328

 

 

 

 

 

Подпис на председател на конкурсната комисия:

Председател: Георги Димитров

Главен специалист в дирекция ККАО  при Община Пазарджик