Кариери

назад

Община Пазарджик търси да назначи „Здравен медиатор” – 1 /една/ свободна щатна бройка.

4475

Община Пазарджик търси да назначи „Здравен медиатор” – 1 /една/ свободна щатна бройка.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

Образование – средно образование

Предимство е владеенето на турски  (ромски) език.

 

Основни отговорности за длъжността:

Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социална услуги на представители на малцинствените групи.

 

Желаещите да кандидатстват за длъжността, моля да донесат лично автобиография и копие на диплома в сградата на Общината, етаж 7, стая 703 г-жа.Петкова, всеки работен ден от 17.09.2018г. до 28.09.2018г.вкл., тел.за информация: 0886808784 и 034/402-342 .