Кариери

назад

Община Пазарджик търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини /яслени групи/ - 2 /две / свободни щатни бройки.

5974

О Б Я В А

 

 

Община Пазарджик търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини

/яслени групи/ - 2 /две / свободни щатни бройки.

 

Изисквания към кандидатите:

Висше образование - професионален бакалавър /минимум средно специално– медицински профил/

 

Основни отговорности за длъжността:

Работа с деца в яслени групи, отговаря и следи здравното състояние на децата в учебното заведение, поддържа контакти с родителите, участва в организирането и провеждането на физическите занимания на децата в групите.

 

Желаещите да кандидатстват за длъжността, моля да донесат лично автобиография и копие на диплома в сградата на Общината, етаж 7, стая 703 г-жа.Петкова, всеки работен ден от 07.01.2019г. до 14.01.2019г.вкл., тел.за информация -0886808784 и 034/402-342 .