Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Пазарджик.

назад
Процедура: номер 45 / сряда, 10 май 2017 11:00
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка